Eén antwoord van de overheid

Exportdocumenten

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Als u internationaal zakendoet krijgt u met veel documenten te maken. Welke documenten u nodig heeft is van verschillende factoren afhankelijk, zoals het product, land van bestemming en gekozen transportmiddel. Deze documenten kunnen door verschillende partijen worden gevraagd. Bijvoorbeeld een douane of andere overheidsinstantie in het bestemmingsland, een bank of de koper.

Oorsprongsdocumenten

Bekijk het overzicht voor een uitleg over alle documenten. De Kamer van Koophandel is betrokken bij de afgifte van de volgende exportdocumentenExternal link:

  • Certificaat van Oorsprong (Certificate of Origin): een Certificaat van Oorsprong (CvO) bewijst waar een product gemaakt is.
  • EUR.1 / EUR-MED: De Europese Unie heeft met een aantal landen en groepen van landen vrijhandelsakkoorden afgesloten. Dit kan bij wederzijdse invoer van goederen korting of vrijstelling op invoerrechten opleveren. Als bewijsstuk hiervoor kunt u een EUR.1 of EUR-MED certificaat gebruiken.
  • Legalisatie / Certificering van exportdocumentenExternal link: als u een handtekening legaliseert of een document certificeert, biedt dit extra rechtszekerheid in het internationale handelsverkeer.
  • ATA-carnet: om bij tijdelijke uitvoer oponthoud en administratieve rompslomp aan de grens te beperken, kunt u in veel landen buiten de EU gebruik maken van een ATA-carnet.

Aan de afgifte van exportdocumenten door de Kamer van Koophandel zijn kosten verbonden.

Overige exportdocumenten

Andere belangrijke documenten bij export:

  • ATR-certificaat: Een douanedocument dat u kunt gebruiken bij handel tussen landen uit de EU en Turkije. De EU heeft met Turkije een douane-akkoord gesloten, waardoor u de meeste goederen zonder invoerrechten kunt invoeren. De goederen moeten dan wel van herkomst uit de EU of Turkije komen. Dit legt u vast in een ATR-certificaat.
  • Exporter Registry Form: als u bepaalde textielproducten exporteert naar Turkije, heeft u een Exporter Registry Form nodig.
  • Leveranciersverklaring 2015/2447: een leveranciersverklaring preferentiële oorsprong (2015/2447) kunt u gebruiken als bewijsstuk voor een EUR.1-certificaat.
  • Leveranciersverklaring voor goederen van niet preferentiële oorsprong (LvO)External link: een leveranciersverklaring voor goederen van niet preferentiële oorsprong kunt u als bewijsstuk gebruiken om bij de KvK een certificaat van oorsprong te krijgen.
  • Regeling Toegelaten Exporteur: factuurverklaring voor bedrijven die regelmatig exporteren, die een overzichtelijk leveringsprogramma hebben en beschikken over voldoende kennis met betrekking tot import en export.

Video: Exportdocumenten

Bekijk de video 'Exportdocumenten'.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222