Eén antwoord van de overheid

EG-verklaring

Deze informatie is geplaatst door KVK

Voor het vestigen van een bedrijf of het uitvoeren van werkzaamheden in een ander EU-land kan een vergunningplicht van toepassing zijn. Dit geldt onder andere in onze buurlanden Duitsland, België en Luxemburg. U vraagt deze vergunning aan in het betreffende EU-land. Om deze vergunning te krijgen moet u aan bepaalde (diploma)eisen voldoen. Dit toont u aan met een EG verklaring.

EG-verklaring aanvragen

Binnen de Europese Unie is het vrije verkeer van werknemers en diensten geregeld in richtlijn 2005/36 EU. In deze richtlijn wordt geregeld, dat wanneer u aan een aantal criteria voldoet, u niet hoeft te voldoen aan de opleidingseisen in de andere EU-lidstaat. U kunt een EG-verklaring aanvragenExternal link bij de Kamer van Koophandel. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een EG-verklaring wordt over een bepaalde periode gekeken naar de soort werkzaamheden, afgeronde opleidingen, opgedane werkervaring in de activiteit en het bestemmingsland.

Mocht u niet voldoen aan de voorwaarden van een EG-verklaring, dan kan in de meeste gevallen als alternatief een ‘Verklaring uitgeoefende werkzaamheden’ worden afgegeven.

De kosten voor het aanvragen van een EG-verklaring bedragen € 80,-. Voor meer informatie of het aanvragen van een EG-verklaring kunt u - bij voorkeur per mail - contact opnemen met de afdeling EG-verklaringen van de KvK via eg-verklaringen@kvk.nlExternal link of 088 – 5851585 (snelkeuze 2).

Meer informatie

De uitvoerende instanties in de betreffende landen kunnen u meer informatie verstrekken over de eisen die gesteld worden aan een vestigingsvergunning en eventuele andere wetgeving.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

088-585 2222

Deze informatie is geplaatst door

KVK