Eén antwoord van de overheid

Douane

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst

Importeert of exporteert u goederen naar of vanuit een land buiten de EU? Dan krijgt u te maken met de Douane. Goederen die u importeert of exporteert, moet u aangeven bij de Douane. U betaalt dan meestal invoerrechten. Daarvoor moet u aangifte doen bij de Douane. Ook beoordeelt de Douane of er nog andere douanevoorschriften van toepassing zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM).

Wat heeft u nodig bij de Douane?

  • EORI-nummer

Als u te maken heeft met de Douane, heeft u een EORI-nummerExternal link nodig. Het EORI-nummer is een identificatienummer voor het uitwisselen van de gegevens met de Douane. EORI staat voor Economic Operators Registration and Identification.

  • AEO-status (niet verplicht)

Met een AEO-statusExternal link (Authorised Economic Operator-status) krijgt u voordelenExternal link in het internationale handelsverkeer. Uw goederen komen bijvoorbeeld makkelijker door de douanecontrole of worden minder vaak gecontroleerd. U kunt een AEO-status gratis aanvragenExternal link bij de Douane.

Hoe bepaalt u de invoer- of uitvoerheffing?

De belasting betaalt u over de douanewaarde van de goederen die u invoert. De douanewaardeExternal link is gebaseerd op de verkoop die plaatsvond onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de Europese Unie (EU) zijn binnengebracht.

De douanewaarde van goederen is in alle EU-landen gelijk. De andere belastingen bij invoer (bijvoorbeeld omzetbelasting (btw) of accijnzen) kunnen per EU-land verschillen. Of u goederen invoert in Nederland of in Duitsland: u betaalt dus overal dezelfde invoerrechten. In het GebruikstariefExternal link staan alle tarieven genoemd. Er is een toelichtingExternal link voor het gebruik van het Gebruikstarief.

Hoe hoog de invoerrechten zijn, hangt af van de producten die u invoert en het land waar de goederen vandaan komen. Wilt u weten welk tarief van invoerrechten geldt? Raadpleeg dan de Market Access DatabaseExternal link van de Europese Unie.

Goederencode (HS-code)

Voor uw douane-aangifte heeft u ook de Goederencode (HS-code) van de goederen nodig. Met die HS-code kan de Douane beoordelen of u de juiste invoerbelasting betaalt en of u het goede btw-tarief betaalt. De Douane gebruikt de goederencode ook om te kijken of er handels- of landbouweconomische maatregelen gelden voor uw goederen. Bijvoorbeeld of een invoervergunning nodig is.

Voor de aangifte van goederen gebruiken alle EU-landen dezelfde goederencodes. De goederencode vindt u in het GebruikstariefExternal link. Daar vindt u ook:

  • een omschrijving van de goederen;
  • de rechten en/of andere belastingen bij invoer die u moet betalen;
  • eventuele bijzondere verplichtingen waar u bij de invoer rekening mee moet houden.

Goederencodes kunt u ook vinden in de Market Access DatabaseExternal link.

De importeur doet aangifte

De aangifte ten invoer komt normaal gesproken voor rekening en risico voor de importeur. Tenzij u de Incoterm DDP (Delivery Duty Paid) heeft afgesproken met de koper (zie ook ICC Incoterms® 2010). Dan bent u als leverancier verantwoordelijk voor de douaneformaliteiten zoals de aangifte, de invoerrechten en de btw van het land waar de goederen heen gaan. Het is verstandig als u checkt of u aan de voorwaarden kunt voldoen, voordat u de afspraken vastlegt in en overeenkomst met uw klant.

Tips

  • Bepaal van tevoren welke documenten er nodig zijn voor de invoer in het land van bestemming.
  • Bepaal ook of u aan alle voorwaarden voor de invoer kunt voldoen. Twijfelt u? Neemt u dan contact op met de Kamer van Koophandel.

Aangifte bij export

Als u goederen uitvoert, moet u ook aangifte doen bij de Douane. Dat heet de 'aangifte ten uitvoer'. Meer informatie over de procedureExternal link vindt u op de website van de Douane.

Elektronisch aangifte doen bij de Douane

Aangifte doen bij de Douane kan op verschillende manierenExternal link. Maar voor uzelf en voor de Douane is het het makkelijkst als u elektronisch aangifte doet. Heeft u weinig ervaring met aangifte doen bij de Douane? Dan kunt u de douane-aangifte ook uitbesteden aan een vervoerder of een douane-expediteur.

Als u elektronischExternal link aangifte wilt doen, neem dan eerst contact op met de Nationale Helpdesk DouaneExternal link. Zij helpen u op weg met en informatie- en aanmeldingspakket. Om elektronisch aangifte te kunnen doen, heeft u het volgende nodig.

  • een geschikt softwarepakket;
  • een abonnement op een netwerkdienst (afhankelijk van het type softwarepakket dat u heeft);
  • een vergunning van de Douane.

De kosten van elektronisch aangeven zijn afhankelijk van uw softwarepakket, het soort aangifte en hoeveel aangiften u doet.

Welke vergunningen u nodig heeft, hangt af van uw situatie en het soort aangifte dat u doet. Informatie over deze vergunningen kunt u krijgen bij het douanekantoorExternal link waaronder uw bedrijf valt.

Testen met proefaangifte

Als u de vergunningen heeft, de software heeft geïnstalleerd en eventueel een abonnement heeft genomen op een netwerkdienst, kunt u een test uitvoeren. U kunt dan een proefaangifte naar de Douane sturen. Als u bericht krijgt dat alles goed werkt, kunt u elektronisch aangifte gaan doen bij de Douane.

Doet u liever schriftelijk aangifte? Dan gebruikt u hiervoor het Enig documentExternal link.

Vrijstelling van invoerrechten

Soms hoeft u minder of helemaal geen invoerrechten te betalen, namelijk als:

Regels voor exporteurs

Bent u exporteur en wilt u weten welk tarief van invoerrechten geldt voor uw buitenlandse klant? Raadpleeg dan de Market Access DatabaseExternal link van de Europese Unie. Meer uitleg over deze database vindt u in dit filmpjeExternal link op de website van de Europese Commissie.

Handel binnen de EU

Verkoopt u goederen aan een klant in een ander EU-land? Of koopt u goederen in bij een leverancier in een ander EU-land? U hoeft dan geen aangifte bij de Douane te doen. U hoeft ook geen invoerrechten te betalen. Meer informatie over belastingen en aangifte doen bij internationale handel binnen de EU vindt u bij 'Goederen importeren uit een EU-land' en 'Goederen exporteren binnen de EU'. Voor sommige producten, zoals sterke drank of tabak, betaalt u accijns. Voor andere goederen, zoals bijvoorbeeld vruchtensappen, betaalt u verbruiksbelastingExternal link. Bij de handel in die goederen heeft u ook binnen de EU een EORI-nummer nodig.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst

BelastingTelefoon Douane 0800-0143

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst