Eén antwoord van de overheid

De stichting

Deze informatie is geplaatst door Kamer van Koophandel

Een sociaal of ideëel doel met uw vermogen realiseren?

Wilt u een bepaald maatschappelijk, sociaal of ideëel doel realiseren, zoals natuurbehoud, hulp aan andere mensen of de verspreiding van cultuur? En heeft u hiervoor een vermogen beschikbaar? Dan kunt u kiezen voor de stichting als rechtsvorm.

Hoe richt u een stichting op?

U richt een stichting op met een akte van de notaris. Hierin verklaart u dat u de stichting in het leven roept en bepaalt u de statuten. U kunt een stichting alleen oprichten (ook via uw testament) of samen met anderen. Ook een rechtspersoon (zoals een bv) kan een stichting oprichten. In de statuten staan onder meer:

  • de naam van de stichting, met het woord 'stichting' als deel van de naam;
  • het doel van de stichting;
  • hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;
  • de vestigingsplaats van de stichting;
  • hoe besluitvorming plaatsvindt binnen de stichting;
  • waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven.

Meestal staan er ook regels over de organisatie in de statuten. Als u de statuten wilt wijzigen, dan heeft u ook een akte van de notaris nodig. U moet uw stichting inschrijven in het Handelsregister van de KvK.

Organisatie stichting

Een stichting heeft een bestuur, maar geen leden. Een stichting kan een onderneming hebben. U moet de winst van de onderneming besteden aan het doel. De bestuurders van een stichting kunnen ook in loondienst zijn van de stichting. Dit komt niet vaak voor. Meestal krijgen de bestuurders alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Bij een stichting die de ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) status heeft, kan een bestuurder geen loondienstverband met de ANBI hebben. Dat is niet toegestaan. Een stichting kan personeel in dienst nemen.

Aansprakelijkheid van bestuurders

Een stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur, of als de stichting niet is ingeschreven in het Handelsregister. Lees meer over aansprakelijkheid van bestuurders.

Belastingen

Een stichting met een onderneming betaalt vennootschapsbelastingExternal link. Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid, die winst probeert te maken door deel te nemen aan het economisch verkeer. Eventuele winst van de stichting moet ten goede komen aan het doel. Of de stichting btw moet inhouden en afdragen aan de Belastingdienst, hangt af van uw specifieke situatie. Bekijk voor meer informatie de website van de BelastingdienstExternal link.

Sociale zekerheid

Als bestuurder bent u in principe niet in loondienst van de stichting en valt u dus niet onder de werknemersverzekeringen.

Functionaris of bestuurder inschrijven, wijzigen of uitschrijven

Hier vindt u meer informatie over het inschrijven, wijzigen en uitschrijven van bestuurdersExternal link.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585

Deze informatie is geplaatst door

Kamer van Koophandel