Eén antwoord van de overheid

De naamloze vennootschap (nv)

Deze informatie is geplaatst door KVK

Aandelen zijn overdraagbaar

Een nv is een vennootschap waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen, net zoals bij een besloten vennootschap (bv). De verschillen? Een nv kent naast aandelen op naam, ook aandelen die vrij verhandelbaar zijn op de beurs (aandelen aan toonder), terwijl een bv alleen aandelen op naam kent die alleen via de notaris overdraagbaar zijn. Daarnaast kent een bv eigenlijk geen minimum aandelenkapitaal meer (€ 0,01), maar bedraagt het verplichte aandelenkapitaal bij een nv nog minimaal 45.000 euro.

Oprichting naamloze vennootschap

Voor het oprichten van een naamloze vennootschap gelden vrijwel dezelfde eisen als bij het oprichten van een besloten vennootschap. Het minimumkapitaal van de nv is echter hoger, namelijk 45.000 euro.

Deponeren jaarstukken nv

De bv en nv moeten jaarstukken opstellen en inleveren bij de KvK. De wijze waarop dit moet gebeuren, hangt af van de grootte en omvang van het bedrijf.

Nv en aansprakelijkheid

Voor de aansprakelijkheid, belastingen, sociale zekerheid en continuïteit van de naamloze vennootschap, gelden dezelfde regels als voor de bv. Voor een nv in oprichting gelden dezelfde regels als voor een bv in oprichting.

One-tier of two-tier board

De rol van toezichthouder wordt bij een bv of nv vaak vervuld door de Raad van Commissarissen. De scheiding tussen bestuur en toezicht heet ook wel een bestuursmodel met een ‘two-tier board’. U kunt ook een one-tier board als toezicht kiezen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

088-585 1585

Deze informatie is geplaatst door

KVK