Eén antwoord van de overheid

De commanditaire vennootschap (cv)

Deze informatie is geplaatst door KVK

De geldschieter als (stille) vennoot

Wilt u een onderneming beginnen, maar heeft u te weinig geld om te starten? Zoekt u een betrokken geldschieter? Dan is de commanditaire vennootschap (cv) misschien iets voor u. De geldschieter wordt uw (stille) vennoot (ook wel commanditaire vennoot genoemd) en heeft zo een directe band met uw bedrijf.

Beherende en stille vennoten

U kunt een commanditaire vennootschap zien als bijzondere vorm van de vof. Er zijn bij de cv twee soorten vennoten: de beherende en stille vennoten. Als beherend vennoot hebt u de dagelijkse leiding in het bedrijf. Stille vennoten zijn alleen financieel betrokken.

Het cv-contract

U heeft geen vennootschapscontract nodig om een cv op te richten. Als u de afspraken zwart op wit zet, dan heeft u wel volledig duidelijkheid. In een cv-contract zet u bijvoorbeeld:

  • wie de beherende en stille vennoten zijn en wat ze inbrengen, zoals geld, arbeid, machines;
  • de verdeling van winst en verlies;
  • op welk moment de cv eindigt, bijvoorbeeld door opzegging of arbeidsongeschiktheid.

Cv inschrijven in het Handelsregister

U moet de cv in het Handelsregister van de KvK. Hierbij geeft u de persoonlijke gegevens van de beherende vennoten op, zoals naam, adres en woonplaats. Van de stille vennoten vermeldt u alleen hoeveel het er zijn en wat ze inbrengen, daar worden geen persoonlijke gegevens van in het handelsregister opgenomen.

Aansprakelijkheid

Als beherend vennoot bent u met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van de cv. Als de cv failliet gaat, dan gaat u dus ook failliet. Een beherend vennoot die toetreedt tot een commanditaire vennootschap is óók aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan vóórdat de beherend vennoot toetrad. Een toetredend beherend vennoot moet van te voren goed de financiële positie beoordelen en inzage verlangen in alle stukken.

Uw stille vennoot kan alleen zijn investering kwijtraken. Behalve als de stille vennoot zich als beherend vennoot gedraagt door de cv naar buiten toe te vertegenwoordigen. In dat geval is de stille vennoot ook privé aansprakelijk.

Belastingen en de cv

Als beherend vennoot betaalt u inkomstenbelasting over uw deel van de winst. De Belastingdienst ziet u als ondernemer, dus u heeft recht op belastingvoordeel, zoals de ondernemersaftrekExternal link en fiscale oudedagsvoorzieningExternal link. Een stille vennoot is geen ondernemer en heeft alleen recht op belastingvoordeel voor investeringen (willekeurige afschrijving en investeringsaftrek).

Sociale zekerheid

Als eigenaar van een cv heeft u recht op AOW bij het bereiken van uw AOW-leeftijdExternal link. Dit is een minimuminkomen. Aanvullend pensioen moet u zelf verzorgen. Begin hier zo vroeg mogelijk mee, want dan is de premie nog betaalbaar. U bent geen werknemer en kunt dus geen beroep doen op de Ziektewet, WW of de WIA. Sluit daarom zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, bij voorkeur direct na de start via het UWV.

Als een vennoot stopt of overlijdt

Volgens de wet eindigt de cv als een vennoot stopt of overlijdt. U kunt in het cv-contract regelen dat de overige vennoten het bedrijf toch kunnen voortzetten door middel van een verblijvens- of overnamebeding. Bijvoorbeeld met een nieuwe vennoot.

Ontbinding cv

Na ontbinding van een cv betalen de vennoten de schulden en krijgen ze hun aandeel terug (‘vereffening’). Het restant wordt op basis van ieders winstaandeel verdeeld. Als er voor het afbetalen van de schulden te weinig geld is, dan moeten de beherende vennoten bijbetalen. De stille vennoot hoeft niet meer bij te dragen dan zijn inbreng.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

088-585 1585

Deze informatie is geplaatst door

KVK