Eén antwoord van de overheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ondernemers vallen niet onder de Ziektewet. U krijgt dus niets doorbetaald als u ziek wordt en u heeft geen recht op een uitkering. Een korte ziekteperiode kunt u financieel misschien wel opvangen met uw reserves of met een ander inkomen, bijvoorbeeld met dat van uw partner. Maar bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid kan dit heel anders zijn. Hoe zorgt u er dan voor dat uw inkomen op peil blijft?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzekert u zich tegen inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u het beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Hoogte premie

Een AOV is meestal niet goedkoop. Maar de premie is vaak wel aftrekbaar. Is de premie aftrekbaar, dan moet u over de uitkering wel inkomstenbelasting betalen.

De hoogte van de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering hangt af van een aantal factoren:

  • Uw beroep. Heeft u een grote kans op fysieke klachten? Of bijvoorbeeld op stressklachten?
  • Uw leeftijd. Boven een bepaalde leeftijd kunt u meestal geen AOV meer afsluiten. Of alleen tegen een hogere premie.
  • Eigen risicoperiode. Dat is de periode waarin u zelf uw inkomstenverlies opvangt als u ziek wordt.
  • De door u gekozen dekking. Hoe uitgebreider de dekking, hoe hoger de premie.

U kunt ook bij UWVExternal link een Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten. Een medische keuring is dan niet vereist. Wel zijn er andere voorwaarden.

Vraag advies aan een onafhankelijk verzekeringsadviseur. Die vindt u via de Autoriteit Financiële MarktenExternal link ( AFM).

Broodfonds

U kunt ook denken aan een broodfonds. Dit is een andere manier om inkomensverlies bij ziekte op te vangen. Een broodfonds bestaat meestal uit 20 tot 50 personen. Vaak zzp’ers en kleine zelfstandigen die zich groeperen in een vereniging. In die vereniging worden afspraken gemaakt over het (individueel) sparen op een eigen broodfondsrekening.

Bent u langer dan een maand ziek, dan krijgt u van de andere leden van de vereniging een schenking waarmee u uw inkomen kunt aanvullen. Dat duurt per ziektesituatie maximaal 2 jaar. Andersom geldt voor u hetzelfde. Wordt een andere ondernemer in het broodfonds ziek? Dan wordt er vanaf uw broodfondsrekening maandelijks een schenking gedaan. Wordt er niemand ziek, dan blijft het geld op uw broodfondsrekening van uzelf.

Deze schenkingen zijn onbelast. U hoeft er dus geen inkomstenbelasting over te betalen. Maar de stortingen op uw broodfondsrekening zijn ook niet aftrekbaar. Broodfondsen hebben tussen 2011 en 2015 met meer dan drie miljoen euro aan schenkingen zieke mede-ondernemers ondersteund. Mocht het nodig zijn, dan ondersteunen broodfondsen elkaar ook onderling via de broodfondsalliantie.

Broodfonds in combinatie met AOV

U kunt ook kiezen voor een combinatie van een AOV met een eigen risicoperiode van 2 jaar én een broodfonds. Wordt u langdurig ziek of raakt u arbeidsongeschikt, dan bent u de eerste 2 jaar verzekerd van een inkomen via het broodfonds. Daarna ontvangt u inkomsten uit de AOV. En door de lange eigenrisicoperiode van uw AOV, is uw premie ook een stuk lager.

Meer informatie

Op het YouTube kanaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u een drietal informatieve filmpjesExternal link over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers. Denk ook goed na over hoe u andere ondernemingsrisico’s kunt beperken.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585