Eén antwoord van de overheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Ondernemers vallen niet onder de Ziektewet. U krijgt dus niets doorbetaald als u ziek wordt en u heeft geen recht op een uitkering. Een korte ziekteperiode kunt u financieel misschien wel opvangen met uw reserves of met een ander inkomen, bijvoorbeeld met dat van uw partner. Maar als u langdurig arbeidsongeschikt raakt kan dit heel anders zijn. Hoe zorgt u er dan voor dat uw inkomen op peil blijft?

Onder de zzp verzekeringen is de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) – in de volksmond ook wel AOV-verzekering - daarom het overwegen waard. U verzekert zich op die manier tegen inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Welke AOV voor u het beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen.

Hoogte premie arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV zzp) is meestal niet goedkoop. Maar de premie is vaak wel aftrekbaar. Is de premie aftrekbaar, dan moet u over de uitkering wel inkomstenbelasting betalen.

De hoogte van de premie de AOV zzp hangt af van een aantal factoren:

  • uw beroep. Heeft u een grote kans op fysieke klachten? Of bijvoorbeeld op stressklachten?
  • uw leeftijd. Boven een bepaalde leeftijd kunt u meestal geen AOV meer afsluiten. Of alleen tegen een hogere premie.
  • eigen risicoperiode. Dat is de periode waarin u zelf uw inkomstenverlies opvangt als u ziek wordt.
  • de door u gekozen dekking. Hoe uitgebreider de dekking, hoe hoger de premie.

Vraag advies aan een onafhankelijk verzekeringsadviseur. Die vindt u via de Autoriteit Financiële MarktenExternal link (AFM).

Vrijwillig verzekeren

Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekeringExternal link afsluiten bij het UWV. U meldt zich aan bij het UWV binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via werk of uitkering is gestopt.

Broodfonds

U kunt ook denken aan een broodfonds. Dit is een andere manier om inkomensverlies bij ziekte op te vangen. Een broodfonds bestaat meestal uit 20 tot 50 personen. Vaak zzp’ers en kleine zelfstandigen die zich groeperen in een vereniging. In die vereniging worden afspraken gemaakt over het (individueel) sparen op een eigen broodfondsrekening.

Bent u langer dan een maand ziek, dan krijgt u van de andere leden van de vereniging een schenking waarmee u uw inkomen kunt aanvullen. Dat duurt per ziektesituatie maximaal 2 jaar. Andersom geldt voor u hetzelfde. Wordt een andere ondernemer in het broodfonds ziek? Dan wordt er vanaf uw broodfondsrekening maandelijks een schenking gedaan. Wordt er niemand ziek, dan blijft het geld op uw broodfondsrekening van uzelf.

Deze schenkingen zijn onbelast. U hoeft er dus geen inkomstenbelasting over te betalen. Maar de stortingen op uw broodfondsrekening zijn ook niet aftrekbaar. Broodfondsen hebben tussen 2011 en 2015 met meer dan drie miljoen euro aan schenkingen zieke mede-ondernemers ondersteund. Mocht het nodig zijn, dan ondersteunen broodfondsen elkaar ook onderling via de broodfondsalliantie.

Broodfonds in combinatie met AOV

U kunt ook kiezen voor een combinatie van een AOV met een eigen risicoperiode van 2 jaar én een broodfonds. Wordt u langdurig ziek of raakt u arbeidsongeschikt, dan bent u de eerste 2 jaar verzekerd van een inkomen via het broodfonds. Daarna ontvangt u inkomsten uit de AOV. En door de lange eigenrisicoperiode van uw AOV, is uw premie ook een stuk lager.

Naast het Broodfonds is ook Crowdsurance een alternatief voor een AOV.

IOAZ

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een Inkomen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen uitkering (IOAZ). Neem contact op met uw gemeente voor de mogelijkheden.

Ondernemersverhaal

Lees het verhaal van Philippa Wadsworth en Berthie van Hoek. Beiden zijn lid van een Broodfonds.

Meer informatie

Op het YouTube kanaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u een aantal informatieve filmpjesExternal link over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers.

Deze informatie is geplaatst door

KVK