Eén antwoord van de overheid

U wilt uw aangifte aanpassen

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Bent u iets vergeten in te vullen in uw aangifte? Vaak kunt u uw aangifte aanpassen en opnieuw versturen.

Aangifte inkomstenbelasting- en vennootschapsbelasting verbeteren

Een aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kunt u alleen aanpassen als u van de Belastingdienst nog geen definitieve aanslag heeft gekregen. U past gewoon uw oude aangifte aan en verstuurt deze opnieuw.

Heeft u al een definitieve aanslag gekregen? Dan kunt u een wijziging alleen nog doorgeven met het online bezwaarformulier. Dat vindt u in het beveiligde gedeelteExternal link van belastingdienst.nl.

Vindt u de definitieve aanslag te laag? Dan kunt u schriftelijk om een navorderingsaanslagExternal link vragen.

Aangifte btw verbeteren

Uw btw-aangifte kunt u na verzending niet meer aanpassen. U kunt de aangifte alleen nog aanpassen met het formulier 'Suppletie omzetbelasting'. Ga daarvoor naar Inloggen voor ondernemersExternal link op belastingdienst.nl. Krijgt u € 1000 of minder terug, of moet u € 1000 of minder betalen? Dan moet u dat bedrag verwerken in uw volgende btw-aangifte. Maar als u gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling, dan geldt het drempelbedrag van € 1.000 niet voor u. Op belastingdienst.nlExternal link staat hoe u dan uw btw-aangifte aanpast.

Aangifte loonheffing verbeteren

Is uw aangifte loonheffingen onjuist of onvolledig? Dan moet u uw aangifte altijd aanpassenExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst

BelastingTelefoon 0800-0543