Eén antwoord van de overheid

Verliesverrekening box 2 verkort van 9 naar 6 jaar

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Wat verandert er?

Ondernemers kunnen vanaf 2019 over maximaal 6 boekjaren verliezen verrekenen met de winst. Nu is de verliesverrekening nog 9 jaar. Lijdt u verlies in 2018? Dan mag u dat nog verrekenen tot 2027. Lijdt u verlies in 2019? Dan mag u dat dus korter verrekenen tot 2025. Verlies in 2020 mag u verrekenen tot 2026 en zo verder. Er is een voorstel voor begunstigend overgangsrecht. Daarin staat dat het verlies uit 2019 eerder wordt verrekend dan verliezen uit 2017 en 2018 en het verlies uit 2020 eerder wordt verrekend dan een verlies over 2018.

Voor wie?

  • aanmerkelijk belanghouders (aandeelhouders met meer dan 5% aandelen van een bv of nv)

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2019.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven