Eén antwoord van de overheid

No-risk premie oudere werknemer vanaf 56 jaar

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Wat verandert er?

Wilt u personeel aannemen? Ondernemers die mensen in dienst nemen die 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan één jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen.

Het UWV neemt de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer over. Ook leidt ziekte van deze werknemers niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

Voor wie?

Ondernemers die personeel willen aannemen

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2018.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven