Eén antwoord van de overheid

Meer betaald verlof partner na bevalling

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Bevalt de partner van uw werknemer? Hij krijgt straks langer volledig betaald vrij ('vaderverlof') na de bevalling. Het kraamverlof gaat van 2 naar 5 dagen. De werkgever vraagt het kraamverlof aan bij UWV.

Voor wie?

Werkgevers

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven