Eén antwoord van de overheid

Wijziging bouwvoorschriften woonboten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Wat is er veranderd?

Deze wetgeving is het directe gevolg van een uitspraak van de Raad van State in 2014.

  • Woonboten (maar ook waterwoningen, drijvende restaurants, e.d.) worden als bouwwerk gezien. De gangbare term is drijvende bouwwerken.
  • De regelgeving voor drijvende woningen is zo veel mogelijk in overeenstemming gebracht met die voor normale woningen.
  • Woonboten die na 1 januari 2018 zijn gebouwd, hoeven niet aan alle eisen te voldoen die voor gewone huizen gelden. Zo zijn lagere plafonds en kleinere ruimtes mogelijk. Ook gelden er andere eisen voor de constructie, de brandveiligheid en het energieverbruik.
  • Voor nieuwe woonboten geldt dat er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.
  • Woonboten gebouwd voor 1 januari 2018 vallen helemaal niet onder het Bouwbesluit. Alleen mag er geen gevaar ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid.
  • Voor de bruine vloot is er in principe niets veranderd.

Voor wie?

  • Aannemers
  • Bouwbedrijven
  • Ondernemers die hun bedrijf hebben in een drijvend hotel, kantoor, restaurant of ander drijvend object dat aan de omschrijving van een bouwwerk voldoet.

Wanneer?

De Wet verduidelijking voorschriften woonboten, is ingegaan op 1 januari 2018.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven