Eén antwoord van de overheid

Wijziging bouwvoorschriften woonboten

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Wat verandert er?

Deze wetgeving is het directe gevolg van een uitspraak van de Raad van State in 2014.

  • Woonboten (maar ook waterwoningen, drijvende restaurants e.d.) worden als bouwwerk gezien. De gangbare term wordt drijvende bouwwerken.
  • De regelgeving voor drijvende woningen wordt zo veel mogelijk in overeenstemming gebracht met die voor normale woningenExternal link.
  • Woonboten die na 1 januari 2018 worden gebouwd, hoeven niet aan alle eisen te voldoen die voor gewone huizen gelden. Zo zijn er lagere plafonds en kleinere ruimtes mogelijk. Ook gelden er andere eisen voor de constructie, de brandveiligheid en het energieverbruik.
  • Voor nieuwe woonboten geldt dat er een omgevingsvergunningExternal link moet worden aangevraagd.
  • Bestaande woonboten vallen helemaal niet onder het Bouwbesluit. Alleen mag er geen gevaar ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid.
  • Voor de bruine vloot verandert er in principe niets.

Voor wie?

  • Aannemers
  • Bouwbedrijven
  • Ondernemers die hun bedrijf hebben in een drijvend hotel, kantoor, restaurant of ander drijvend object dat aan de omschrijving van een bouwwerk voldoet.

Wanneer?

De Wet verduidelijking voorschriften woonboten, gaat naar verwachting in op 1 januari 2018

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven