Eén antwoord van de overheid

Beroepskracht-kindratio (BKR) in de kinderopvang verandert

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Wat verandert er?

Bent u ondernemer in de kinderopvang? De rekenmethode voor de beroepskracht-kindratio in de kinderopvang verandert. Daardoor wijzigt het aantal pedagogisch medewerkers in verhouding tot het aantal kinderen op de groep. Dit is afhankelijk van de leeftijd van de aanwezige kinderen. De rekenmethode voor de beroepskracht-kindratio (BKR) gaat zich meer richten op de behoeften van het kind, niet meer op het aantal kinderen per kracht.

Voor wie?

  • kinderopvangorganisaties
  • peuterspeelzalen

Wanneer?

De nieuwe rekenregels van de BKR gaan in op 1 januari 2019.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven