Eén antwoord van de overheid

Wettelijke regeling mediation

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Er komt een wettelijke regeling om mediationExternal link te professionaliseren en het gebruik ervan in het bestuursrecht, het belastingrecht en het burgerlijk recht te bevorderen.

Register voor mediators

Er komt een register voor mediators. Alleen als u voldoet aan onder andere bepaalde ervarings- en opleidingseisen kunt u zich in het register inschrijven. Bent u ingeschreven? Dan krijgt u de wettelijk beschermde titel van beëdigd mediator. U moet een eed afleggen voor de rechtbank.

Voor wie?

Mediators

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven