Eén antwoord van de overheid

Weigeren VOG op basis van politiegegevens

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2018

Wat verandert er?

Het is straks mogelijk dat uw medewerker geen verklaring omtrent het gedragExternal link (VOG) krijgt op basis van alleen politiegegevens. Nu kan JustisExternal link alleen een VOG weigeren als justitiële gegevens van de aanvrager in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) staan. Politiegegevens zijn hierbij ondersteunend.

Voor wie?

Werkgevers

Wanneer?

De wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens gaat naar verwachting op 1 juli 2018 in.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven