Van de overheid. Voor ondernemers.

Vergoeding advocaten gaat omlaag

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

  • De basisvergoeding voor het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand gaat omlaag.
  • De automatische jaarlijkse indexering voor de hoogte van de vergoedingen aan advocaten en die van de eigen bijdragen vervalt tijdelijk tot en met 2018.
  • U krijgt een lager uurtarief in 'bewerkelijke zaken' in het strafrecht.
  • De forfaitaire vergoeding voor bepaalde strafzaken gaat omlaag.
  • De financiële tegemoetkoming van € 18,74 voor administratieve kosten in civiele en bestuursrechtelijke zaken vervalt.

Voor wie?

Advocaten

Wanneer?

Wanneer de wijzigingen ingaan, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven