Eén antwoord van de overheid

Minimumloon gaat omhoog

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Wat verandert er?

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt:

  • € 1.578,00 per maand;
  • € 364,15 per week;
  • € 72,83 per dag.

Voor wie?

Alle ondernemers met personeel

Wanneer?

De wijziging gaat in op 1 januari 2018.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven