Eén antwoord van de overheid

Lage btw-tarief van 6% naar 9%

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Wat verandert er?

Berekent u aan uw klanten een btw-tarief van 6%? Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging geldt vanaf 1 januari 2019. Het is van belang dat ondernemers zich in 2018 al voorbereiden op de tariefsverhoging. Het nieuwe tarief heeft gevolgen voor:
  • de administratie;
  • de prijzen van goederen en diensten;
  • de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang.

Maakt u in 2018 offertes voor goederen of diensten die u in 2019 gaat leveren? Dan moet u een btw-tarief van 9% rekenen.

Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief

Levert u goederen of diensten in 2019, maar heeft uw klant al in 2018 betaald? Dan geldt hiervoor het 6%-tarief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concert- of seizoenkaarten die in 2018 worden betaald, terwijl de evenementen pas in 2019 plaatsvinden. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het 9%-tarief.

Voor wie?

  • Ondernemers die nu hun goederen en diensten aanbieden met een btw-tarief van 6%

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2019. Het kabinet wil de verandering van het btw-tarief opnemen in het Belastingplan 2019. Dit plan wordt op Prinsjesdag 2018 openbaar. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de wijziging.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven