Van de overheid. Voor ondernemers.

Vergunningverlening opsporen en winnen aardwarmte wordt eenvoudiger

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: Nog niet bekend

Wat verandert er?

De opsporingsvergunning en het winningsplan vervallen. Hiervoor in de plaats komen 2 nieuwe vergunningen:

Aardwarmtestartvergunning

Deze vergunning heeft een vaste duur van 5 jaar om aardwarmte op te sporen en direct te winnen. U mag, zodra aardwarmte is opgespoord, direct beginnen met het winnen van de aardwarmte.

Aardwarmtevervolgvergunning

Deze vergunning vraagt u aan binnen de duur van de aardwarmtestartvergunning om de winning voort te zetten. In deze vergunning kunnen specifieke voorwaarden worden opgenomen over de winning van aardwarmte in het vergunningsgebied.

Voor wie?

  • Ondernemingen die aardwarmte (willen gaan) opsporen en winnen
  • Ondernemingen die gebruik willen maken van aardwarmte voor de verwarming van bedrijfsgebouwen, zoals kassen en kantoren

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven