Eén antwoord van de overheid

Ontvangen premiekorting eenvoudiger

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Wat is er veranderd?

Neemt u werkloze jongeren, ouderen en/of arbeidsgehandicapten in dienst? Het is eenvoudiger geworden om voor dit personeel premiekorting te krijgen. U was tot 1 januari 2018 zelf verantwoordelijk voor het berekenen en verrekenen van de premiekorting via de loonaangifte. Nu keert de Belastingdienst het gehele bedrag in één keer uit na afloop van het jaar. Dit doet de Belastingdienst op basis van uw loonaangiftes van het voorgaande jaar.

De Belastingdienst kijkt niet alleen naar de werkgeverspremies, maar naar de totale loonbelasting die u afdraagt. Ook als klein bedrijf hebt u daardoor eerder recht op de volledige premiekorting.

Voor wie?

Werkgevers

Wanneer?

De wijziging is ingegaan op 1 januari 2018.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven