Eén antwoord van de overheid

Beslagvrije voet wordt eenvoudiger

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: in 2018

Wat verandert er?

De uitvoering van de beslagvrije voetExternal link wordt eenvoudiger. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden. Bepaalde roerende zaken, niet-registergoederen, moeten vrij van beslag blijven. Deze lijst wordt duidelijker en uitgebreider.

Lukt het niet om via een gebruikelijk traject goede afspraken te maken tussen schuldenaar en schuldeisers? Dan kan de rechter een 'adempauze' instellen. De boven de beslagvrije voet ingehouden inkomsten worden opgespaard en na de periode van maximaal 6 maanden ingezet om de schulden af te lossen.

Voor wie?

  • Gerechtsdeurwaarders
  • Schuldenaren
  • Schuldeisers

Wanneer?

De wet treedt naar verwachting in 2018 werking.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven