Eén antwoord van de overheid

Nieuwe aanvullende bescherming van bedrijfsgeheimen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Niet-openbaargemaakte know-how en bedrijfsinformatie worden beschermd tegen onrechtmatige verkrijging, gebruik en openbaarmaking.

Van 'bedrijfsgeheimen' is sprake in de nieuwe wet wanneer bedrijfsinformatie handelswaarde heeft 'omdat zij geheim is' en als de houder deze informatie 'heeft onderworpen aan redelijke maatregelen om haar geheim te houden'.

Voor wie?

Innovatieve bedrijven

Wanneer?

Wanneer de Wet bescherming bedrijfsgeheimen ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven