Eén antwoord van de overheid

Buitenlands tijdelijk personeel eenvoudiger naar Nederland

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2017

Wat is er veranderd?

​Wilt u buitenlandse arbeidskrachten tijdelijk naar Nederland laten komen voor het verrichten van werkzaamheden die geen concurrentie opleveren met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EU? Dat is makkelijker geworden.

Bedrijven moeten bij het UWV een verzoek indienen om toelating van een traject. Wanneer een traject is toegelaten, dan hoeft de werkgever geen tewerkstellingsvergunning (TWV) meer aan te vragen voor buitenlandse werknemers die bij het traject betrokken zijn.

Voor wie?

Bedrijven die tijdelijk arbeidskrachten van buiten de EU willen inzetten.

Wanneer?

De Regeling Internationaal handelsverkeer is ingegaan op 1 juli 2017. De regeling is de opvolger van de Pilot Kennisindustrie.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven