Eén antwoord van de overheid

Verbod doorverkoop toegangskaarten evenementen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Er komt een verbod op de doorverkoop van toegangskaarten voor evenementen tegen een hogere prijs dan de oorspronkelijke verkoopprijs. U mag wel administratiekosten en verzendkosten in rekening brengen. Deze kosten moeten rechtstreeks voortvloeien uit de koop van de toegangskaart en mogen niet meer bedragen dan 10% van de oorspronkelijke prijs van de toegangskaart.

Voor wie?

  • (Professionele) tussenhandelaren
  • Evenementenorganisatoren
  • Artiesten

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven