Eén antwoord van de overheid

Verbetering kwaliteit Handelsregister

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

De kwaliteit van het HandelsregisterExternal link wordt verbeterd. Een aantal maatregelen kan gevolgen voor u hebben:

  • verplichting voor bestuursorganen om geconstateerde onjuistheden in niet-authentieke gegevens in het Handelsregister terug te melden;
  • versterking van de rol van de Kamer van Koophandel bij de bestrijding van malafide praktijken: registratie van bestuursverboden, integratie van centraal aandeelhoudersregisterExternal link in het Handelsregister, aanpassing van de regels bij de ontbinding van lege rechtspersonen;
  • vereenvoudiging van de opgave in het Handelsregister van het aantal werkzame personen per vestiging;
  • uitgifte van de Legal Entity Identifier door de Kamer van Koophandel.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven