Eén antwoord van de overheid

Bescherming persoonsgegevens wordt uitgebreid

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Wat verandert er?

De Wet bescherming persoonsgegevens wordt aangepast aan een nieuwe Europese privacyverordening, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)External link, ook wel beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Dit betekent onder meer:

  • betere rechten voor betrokkenen, waaronder het recht op het overdragen van persoonlijke gegevens (dataportabiliteit);
  • meer onafhankelijkheid en bevoegdheden voor de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, bijvoorbeeld door de invoering van een 'data protection officer' voor grotere organisaties;
  • introductie van een 'one stop shop'-systeem van toezicht voor bedrijven met vestigingen of diensten en goederen in meerdere EU-lidstaten. Hierdoor hebben bedrijven nog maar met één toezichthouder te maken.

Om u op weg te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de 10 belangrijkste stappen External linkvoor u op een rijtje gezet.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

De wijzigingen gaan naar verwachting in per 25 mei 2018.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven