Eén antwoord van de overheid

Monsters vaste mest alleen door erkend bedrijf

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 oktober 2017

Wat verandert er?

Vervoerders mogen straks geen vaste monsters meer nemen van mest uit dikke fractie. Alleen onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde organisatie mogen dit straks. Uw bedrijf moet erkend zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voor wie?

  • Agrarisch ondernemers
  • Handelaren, leveranciers en vervoerders van mest
  • Monsternemende bedrijven

Wanneer?

De wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) gaat naar verwachting in per 1 oktober 2017.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven