Eén antwoord van de overheid

Wettelijke regels voor de franchisesector

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Bent u franchisenemer of franchisegever? Er komen wettelijke regels voor de franchisesector. De positie van franchisenemers wordt sterker.

De wettelijke regels gaan over vier deelgebieden:

  • de uitwisseling van informatie voordat het franchisecontract afgesloten wordt;
  • de tussentijdse verandering van een lopende franchiseovereenkomst;
  • het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers;
  • de beëindiging van de franchisesamenwerking.

In de nieuwe wet staat welke belangrijke informatie steeds als minimum moet worden gegeven door de franchisegever voor het sluiten van de franchiseovereenkomst.

De nieuwe wetgeving krijgt een andere opzet dan het verankeren van de Nederlandse Franchise Code (NFC), waar onder het vorige kabinet sprake van was.

Voor wie?

  • Ondernemers die franchisegever zijn
  • Ondernemers die franchisenemer zijn

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven