Eén antwoord van de overheid

Vleeskeuring weer publieke taak

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Keuring van vlees wordt weer een taak van de overheid. Er wordt een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) opgericht voor de keuringstaken van (rood)vlees.

Voor wie?

  • Slagers
  • Slachthuizen
  • Vleesverwerkende industrie

Wanneer?

Wanneer de nieuwe organisatie wordt opgericht, is nog onbekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven