Eén antwoord van de overheid

Vleeskeuring weer publieke taak

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 oktober 2017

Wat verandert er?

Keuring van vlees wordt weer een taak van de overheid. Er wordt een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) opgericht voor de keuringstaken van (rood)vlees.

Voor wie?

  • Slagers
  • Slachthuizen
  • Vleesverwerkende industrie

Wanneer?

Naar verwachting wordt de nieuwe organisatie op 1 oktober 2017 opgericht.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven