Eén antwoord van de overheid

Invoering personenregister kinderopvang

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 maart 2018

Wat is er veranderd?

Werkt u in de kinderopvang? Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen moet zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. In dit register staan de persoonsgegevens van alle werkenden in de kinderopvang die een verklaring omtrent het gedrag (VOG) moeten hebben. Met de gegevens in het personenregister worden medewerkers in de kinderopvang continu gescreend.

Wie moet zich inschrijven?

  • bestuurdersExternal link en houders van kinderopvangorganisaties
  • gastouders en hun volwassen huisgenoten
  • vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst
  • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
  • uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
  • iedereen die woont op een opvanglocatie
  • iedereen die structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

Voor wie?

  • Kinderopvangorganisaties
  • Gastouderbureaus
  • Peuterspeelzalen

Wanneer?

De wijziging is ingegaan op 1 maart 2018.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven