Eén antwoord van de overheid

Invoering personenregister kinderopvang

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 maart 2018

Wat verandert er?

Er komt een personenregister kinderopvang. In dit register staan straks de persoonsgegevens van alle werkenden in de kinderopvang die een verklaring omtrent het gedragExternal link (VOG) moeten hebben. Met de gegevens in het personenregister worden medewerkers in de kinderopvang continu gescreend.

Voor wie?

  • Kinderopvangorganisaties
  • Gastouderbureaus
  • Peuterspeelzalen

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 maart 2018.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven