Eén antwoord van de overheid

Nieuwe pachtnormen 2018

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2018

Wat verandert er?

Heeft u een akkerbouw- of melkveebedrijf? Op 1 juli 2018 worden de nieuwe pachtnormenExternal link voor de landbouw van kracht. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2018External link zijn berekend volgens de regels van het Pachtprijzenbesluit.

Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. De pachtnormen 2018 dalen in bijna alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2017.

Daarnaast zijn ook pachtnormen voor los tuinland, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Voor wie?

  • akkerbouwbedrijven
  • melkveebedrijven
  • landeigenaren

Wanneer?

De nieuwe pachtnormen gaan in op 1 juli 2018.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven