Eén antwoord van de overheid

Minder risico om mensen in vaste dienst te nemen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het kabinet is gekomen met het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)External link. Hierin staan maatregelen voor op het terrein van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de financiering van de WW.

Het wordt voor wergevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden door:

  • ruimere mogelijkheden om een proeftijd aan te gaan;
  • het toevoegen van een cumulatiegrond aan de redelijke gronden voor ontslag;
  • het gelijktrekken van de opbouw van de transitievergoeding voor vaste en flexibele contracten;
  • een lagere ww-premie voor werkgevers die vaste contracten aanbieden in plaats van flexibele.

Tegelijkertijd komen er meer mogelijkheden voor flexibele arbeid, door:

  • meer ruimte om af te wijken van de ketenbepaling voor terugkerend tijdelijk werk dat een werknemer maximaal 9 maanden per jaar kan doen;
  • het verlengen van de periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd van 2 naar 3 jaar.

Voor wie?

  • Ondernemers die mensen in dienst willen nemen

Wanneer?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven