Eén antwoord van de overheid

Meldplicht ernstige ICT-inbreuken

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Bent u aanbieder van producten of diensten waarvan de beschikbaarheid of betrouwbaarheid van vitaal belang is voor de Nederlandse samenleving? U moet zich straks houden aan een meldplicht voor ernstige ICT-inbreukenExternal link.

U doet uw melding aan de minister van Justitie en Veiligheid. Het Nationaal Cyber Security CentrumExternal link (NCSC) behandelt uw melding, schat de risico's in en biedt ondersteuning.

Voor wie?

Aanbieders van producten of diensten zoals:

  • elektriciteit
  • gas
  • drinkwater
  • telecom
  • keren en beheren oppervlaktewater
  • transport (Schiphol en haven Rotterdam)
  • financiën (banken)
  • (Rijks)overheid

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven