Eén antwoord van de overheid

Meldplicht ernstige ICT-inbreuken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Wat is er veranderd?

Bent u aanbieder van producten of diensten waarvan de beschikbaarheid of betrouwbaarheid van vitaal belang is voor de Nederlandse samenleving? U moet zich houden aan een meldplicht voor ernstige ICT-inbreukenExternal link.

U doet uw melding aan de minister van Justitie en Veiligheid. Het Nationaal Cyber Security CentrumExternal link (NCSC) behandelt uw melding, schat de risico's in en biedt ondersteuning.

Voor wie?

Aanbieders van producten of diensten zoals:

  • elektriciteit
  • gas
  • drinkwater
  • telecom
  • keren en beheren oppervlaktewater
  • transport (Schiphol en haven Rotterdam)
  • financiën (banken)
  • (Rijks)overheid

Wanneer?

De meldplicht is ingegaan op 1 januari 2018. De ondernemingen op wie de meldplicht van kracht is, zijn door het NCSC en de ministeries hierover geïnformeerd.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven