Eén antwoord van de overheid

Artsen moeten gegevens over implantaten aanmelden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2019

Wat verandert er?

Artsen moeten gegevens van een implantaat opslaan in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Artsen moeten deze gegevens geven aan de patiënt.

Het landelijk implantatenregister (LIR) haalt de gegevens over het implantaat uit het EPD van het ziekenhuis. Implantaten (en de betrokken patiënten) zijn daardoor makkelijker terug te vinden.

Een implantaat is een voorwerp dat door een arts in het lichaam wordt gezet. Voorbeelden van implantaten zijn:

  • pacemakers
  • heup- en knieprothesen
  • borstimplantaten.

Voor wie?

  • artsen zoals cardiologen, orthopedisch chirurgen, plastisch chirurgen en gynaecologen

Wanneer?

De wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gaat naar verwachting in op 1 juli 2019.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven