Eén antwoord van de overheid

Invoering fosfaatrechten voor melkveehouderij

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 maart 2017

Wat is er veranderd?

Voor elk melkveebedrijf wordt een maximaal per jaar te produceren hoeveelheid fosfaat vastgesteld. Deze vastgestelde productie krijgt het bedrijf toegekend in de vorm van een hoeveelheid fosfaatrechten.

Deze rechten worden toegekend op basis van het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015. Ontvangen fosfaatrechten zijn verhandelbaar met andere agrariërs.

Voor wie?

Melkveehouders

Wanneer?

De wijziging is ingegaan per 1 maart 2017.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven