Eén antwoord van de overheid

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Wat verandert er?

Gaat u trouwen of gaat u uw huwelijkse voorwaarden in een gemeenschap van goederen veranderen? Een beperkte gemeenschap van goederen wordt de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht.

  • Alleen wat de beide echtgenoten gedurende het huwelijk hebben opgebouwd zal standaard in de gemeenschap vallen.
  • Het voorhuwelijks vermogen, giften en erfenissen blijven voortaan privévermogen.
  • Als u al bij het aangaan van het huwelijk een onderneming had, dan valt die onderneming niet in de gemeenschap van goederen.
  • Vergoedingen ten bedrage van de winsten en verliezen van de onderneming komen ten bate of ten laste van de gemeenschap van goederen, voor zover deze in het maatschappelijk verkeer als redelijk worden beschouwd. Het gaat dan om de winsten en verliezen van de onderneming ten tijde van het huwelijk.
  • De tijdens het huwelijk gerealiseerde winst die (deels) niet is uitgekeerd, behoort in beginsel tot de gemeenschap van goederen en moet bij echtscheiding verdeeld worden.
  • Hetzelfde geldt voor de verliezen van de onderneming. Welke winsten en verliezen van de onderneming in de gemeenschap van goederen vallen, hangt af van het criterium 'voor zover deze in het maatschappelijk verkeer als redelijk worden beschouwd'.

De nieuwe wet is alleen van toepassing op gemeenschappen van goederen die zijn ontstaan na de inwerkingtreding van de wetswijziging.

Voor wie?

  • Mensen die gaan trouwen
  • Echtgenoten die hun huwelijkse voorwaarden in een gemeenschap van goederen veranderen
  • Schuldeisers

Wanneer?

De wijziging gaat in op 1 januari 2018.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven