Eén antwoord van de overheid

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Wat is er veranderd?

Gaat u trouwen? Een beperkte gemeenschap van goederen is de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht.

  • Alleen wat de beide echtgenoten gedurende het huwelijk hebben opgebouwd valt standaard in de gemeenschap.
  • Het voorhuwelijks vermogen per echtgenoot alsmede giften en erfenissen (zowel voor als tijdens het huwelijk verkregen) blijven privévermogen.
  • Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap al van u samen waren, blijven gemeenschappelijk.
  • Als u al bij het aangaan van het huwelijk een onderneming had, dan valt die onderneming niet in de gemeenschap van goederen. Een onderneming die gestart wordt tijdens het huwelijk valt wel in de gemeenschap van goederen.
  • De echtgenoot met een privé-onderneming moet tijdens het huwelijk een redelijke vergoeding betalen aan de gemeenschap van goederen. Deze vergoeding moet betaald worden voor kennis, vaardigheden en arbeid die door de ondernemer zijn verricht.

De nieuwe wet is alleen van toepassing op huwelijken die zijn ontstaan na de inwerkingtreding van de wetswijziging.

Voor wie?

  • Mensen die gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan
  • Personen met een onderneming
  • Schuldeisers

Wanneer?

De wijziging is ingegaan op 1 januari 2018.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven