Eén antwoord van de overheid

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: in 2019

Wat verandert er?

Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. Is een gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik is genomen, en is op dat gebouw nog geen 3 jaar afgeschreven? Dan mag alsnog deze 3 jaar volgens de oude regels worden afgeschreven.

Voor wie?

  • ondernemers met gebouwen in eigen gebruik die aangifte vennootschapsbelasting doen

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in 2019 in.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven