Eén antwoord van de overheid

Invoering Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Wat is er veranderd?

Gebruikt u bodem- en ondergrondgegevens? Er is een basisregistratie ondergrond met gegevens over:

 • de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond;
 • de ondergrondse infrastructuur;
 • de gebruiksrechten in relatie tot de ondergrond.

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn verplicht om nieuwe gegevens over de ondergrond centraal te registreren. Er is zo een eenduidige bron van basisinformatie over de Nederlandse ondergrond. U kunt via internet op eenvoudige wijze en gratis de voor u relevante informatie uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) opvragenExternal link.

Voor wie?

Bedrijven in sectoren waarin bodem- en ondergrondgegevens worden gebruikt:

 • bouw- en infrastructuur;
 • mijnbouw;
 • water;
 • openbare orde en veiligheid;
 • milieu;
 • landschap;
 • archeologie;
 • landbouwsector.

Wanneer?

De wijziging is ingegaan op 1 januari 2018.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven