Eén antwoord van de overheid

Invoering basisregistratie ondergrond

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Wat verandert er?

Er komt een basisregistratie ondergrond met gegevens over:

 • de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond;
 • de ondergrondse infrastructuur;
 • de gebruiksrechten in relatie tot de ondergrond.

Er ontstaat een eenduidige bron van basisinformatie over de Nederlandse ondergrond. U kunt via internet op eenvoudige wijze en gratis de voor u relevante informatie uit de basisregistratie ondergrond halen.

Voor wie?

Bedrijven in sectoren waarin bodem- en ondergrondgegevens worden gebruikt:

 • bouw- en infrastructuur;
 • mijnbouw;
 • water;
 • openbare orde en veiligheid;
 • milieu;
 • landschap;
 • archeologie;
 • landbouwsector.

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2018.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van BestuurExternal link (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven