Eén antwoord van de overheid

Evenwichtige verdeling mannen en vrouwen in bestuur grote onderneming

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 13 april 2017

Wat is er veranderd?

Grote NV's en BV's moeten een evenwichtige zetelverdeling tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de Raad van Commissarissen hebben. Van een evenwichtige verdeling van zetels is sprake als ten minste 30% van de zetels door vrouwen en ten minste 30% van de zetels door mannen wordt bezet. Haalt uw bedrijf dit streefcijfer niet? Dan moet u dit toelichten in het bestuursverslag.

Voor wie?

Grote NV's en BV's

Wanneer?

De Wet streefcijfer evenwichtige zetelverdeling mannen en vrouwen in bestuur is ingegaan op 13 april 2017.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven