Van de overheid. Voor ondernemers.

Elektriciteits- en Gaswet worden samengevoegd

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet worden samengevoegd tot een nieuwe Elektriciteits- en Gaswet. Deze nieuwe wet wordt duidelijker en eenvoudiger. In het nieuwe voorstel worden onder meer:

  • bepalingen geordend;
  • inrichting en taken systeembeheerder en tariefregulering inhoudelijk aangepast;
  • overige onderwerpen beter aangesloten bij andere wetten.

Inhoudelijke aanpassingen op het gebied van bijvoorbeeld consumenten en levering volgen in een later wetsvoorstel.

Voor wie?

  • Afnemers van energie
  • Producenten
  • Leveranciers
  • Netbeheerders
  • Andere partijen in de energiesector

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven