Eén antwoord van de overheid

Samenvoeging Elektriciteits- en Gaswet gaat niet door

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: gaat niet door

Let op: Deze wijziging gaat niet door. Meer informatie leest u in het Verslag van de vergadering van de Eerste Kamer van 22 december 2015External link

Wat zou er veranderen?

De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zouden worden samengevoegd tot een nieuwe Elektriciteits- en Gaswet. Deze nieuwe wet zou duidelijker en eenvoudiger worden. In het nieuwe voorstel zouden onder meer:

  • bepalingen worden geordend;
  • inrichting en taken systeembeheerder en tariefregulering inhoudelijk worden aangepast;
  • overige onderwerpen beter bij andere wetten worden aangesloten.

Inhoudelijke aanpassingen op het gebied van bijvoorbeeld consumenten en levering zouden volgen in een later wetsvoorstel.

Voor wie?

  • Afnemers van energie
  • Producenten
  • Leveranciers
  • Netbeheerders
  • Andere partijen in de energiesector

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven