Eén antwoord van de overheid

Samenvoeging Elektriciteits- en Gaswet gaat niet door

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: gaat niet door

Let op: Deze wijziging gaat niet door. Meer informatie leest u in het Verslag van de vergadering van de Eerste Kamer van 22 december 2015

Wat zou er veranderen?

De Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zouden worden samengevoegd tot een nieuwe Elektriciteits- en Gaswet. Deze nieuwe wet zou duidelijker en eenvoudiger worden. In het nieuwe voorstel zouden onder meer:

  • bepalingen worden geordend;
  • inrichting en taken systeembeheerder en tariefregulering inhoudelijk worden aangepast;
  • overige onderwerpen beter bij andere wetten worden aangesloten.

Inhoudelijke aanpassingen op het gebied van bijvoorbeeld consumenten en levering zouden volgen in een later wetsvoorstel.

Voor wie?

  • Afnemers van energie
  • Producenten
  • Leveranciers
  • Netbeheerders
  • Andere partijen in de energiesector

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven