Eén antwoord van de overheid

Bestaande infrastructuur kan worden gebruikt voor aanleg snel internet

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

U kunt bestaande infrastructuur gebruiken voor nieuwe kabels voor snel internet. Kabelgoten, mantelbuizen en kasten voor telecom, energie, gas, spoor en riolering, zowel onder als boven de grond kunnen worden gebruikt. Als eigenaar van bestaande infrastructuur kunt u aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor het medegebruik.

Voor wie?

  • Ondernemers die nieuwe kabels voor snel internet aanleggen
  • Eigenaren van bestaande infrastructuur

Wanneer?

Wanneer de nieuwe Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON) ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven