Eén antwoord van de overheid

Verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoning vervalt

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2018

Wat verandert er?

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet komt te vervallen. Het is aan gemeenten om te bepalen of nieuwbouwwoningen worden aangesloten op een warmtenet of een andere energie-infrastructuur.

Voor wie?

  • Bouwbedrijven
  • Installatiebedrijven
  • Loodgieters
  • Netbeheerders

Wanneer?

De wijziging van de Gaswet gaat naar verwachting in op 1 juli 2018.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven