Eén antwoord van de overheid

Geen gedwongen opening van winkels

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 april 2019

Wat verandert er?

Heeft u een winkel? Het is niet meer toegestaan dat besluiten worden genomen over verplichte openingstijden waar u niet zelf mee heeft ingestemd. Een ondernemer die er echter zelf voor heeft gekozen om een contract te tekenen waarin bijvoorbeeld staat dat de winkel op koopavond open moet, zal zich daar ook aan moeten houden. Maar een winkelier mag niet op een later moment alsnog gedwongen worden door een winkeliersvereniging of derde om open te gaan op ruimere openingstijden zonder de instemming van de winkelier.

Voor wie?

  • Winkeliers
  • Winkeliersverenigingen
  • Verenigingen van Eigenaren (VvE's)

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 april 2019.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven