Eén antwoord van de overheid

Aanscherping meldcode kindermishandeling

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Wat verandert er?

Werkt u als professional met gezinnen, kinderen of volwassenen, bijvoorbeeld in de kinderopvang? En vermoedt u kindermishandeling of huiselijk geweld? De meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld wordt aangescherpt.

Zodra u ernstige mishandeling constateert, moet u Veilig ThuisExternal link informeren. Start u zelf een hulptraject bij vermoedens van kindermishandeling? Dan moet u dit bij Veilig Thuis laten registreren.

Naast deze verplichtingen komen er nieuwe beroepscodes, zodat beroepskrachten zelf kunnen bepalen wanneer er sprake is van mishandeling.

Voor wie?

  • werkgevers in de kinderopvang
  • werknemers in de kinderopvang
  • zorgprofessionals

Wanneer?

De wijziging van de meldcode gaat naar verwachting in op 1 januari 2019.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven