Eén antwoord van de overheid

Werknemer recht op langer pleegzorgverlof en adoptieverlof

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Wat verandert er?

Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Vanaf 2019 kunnen werknemers 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Het verlof gaat dan van 4 naar 6 weken. Dit verlof geldt voor beide ouders. Tijdens het pleegzorg- of adoptieverlof heeft een werknemer recht op een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Voor wie?

  • Ondernemers met een werknemer die een kind adopteert of een pleegkind in huis neemt

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2019.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven