Eén antwoord van de overheid

Omgevingsrecht wordt aangepast

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2021

Wat verandert er?

Het omgevingsrecht, inclusief de regels van natuur- en milieurecht en het algemeen bestuursrecht, wordt gebundeld, vereenvoudigd, gemoderniseerd en versoberd in een Omgevingswet. Dit betekent:

  • snellere en goedkopere besluitvorming;
  • betere oplossingen voor maatschappelijke opgaven;
  • betere besluitvorming met meer transparantie voor initiatiefnemers en belanghebbenden;
  • vereenvoudiging van regels door aansluiting bij wat in Europese regels verplicht is gesteld en schrappen van overbodige regels;
  • meer flexibiliteit en een betere aansluiting op de praktijk.

Aanvragen vergunning

U kunt straks eenvoudiger vergunningen aanvragen: 1 aanvraag, 1 loket en 1 besluit. Procedures voor vergunningen gaan van 26 naar 8 weken.

Wetgeving

26 bestaande wetten, zoals de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening, gaan geheel of deels op in de nieuwe Omgevingswet. De Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij verdwijnen.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2021.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExternal link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven