Eén antwoord van de overheid

Meer inspraak Arbo-arts en OR

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 juli 2017

Wat is er veranderd?

De Arbowet is aangepast om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbodienstverleningExternal link.

  • De OndernemingsraadExternal link (OR) heeft instemmingsrecht op de keuze en plaats van de preventiemedewerker.
  • Elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terechtkunnen. De arts mag overleggen met de OR en heeft meer adviserende taken gekregen.
  • Er zijn minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienst.
  • Inspectie SZWExternal link heeft meer ruimte voor handhaving en toezicht gekregen.

Voor wie?

Werkgevers

Wanneer?

De wijziging is ingegaan op 1 juli 2017.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven