Van de overheid. Voor ondernemers.

Nieuwe maatregelen dierenwelzijn

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Er komen nieuwe maatregelen om het welzijn en de gezondheid van dieren te vergroten. Het gaat onder meer om:

  • diergeneeskundige ingrepen, bijvoorbeeld het oormerken van geiten en zeugen;
  • het scheiden van ouderdieren en jongen: onder andere een aanvulling met leeftijden voor proefdieren en jongen die in een andere groep met soortgenoten worden ondergebracht;
  • het gebruik van voorwerpen om dieren te corrigeren;
  • het doden van alen: voortaan moet u aal eerst bedwelmen.

Voor wie?

  • Diergeneeskundigen
  • Houders van (klein)vee
  • Fokkers
  • Visserij

Wanneer?

Wanneer de wijzigingen van de Besluiten houders van dieren en diergeneeskundigen ingaan, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven