Eén antwoord van de overheid

Hogere eisen kwaliteit kinderopvang

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Wat is er veranderd?

Organisaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen moeten zich meer richten op de ontwikkeling van kinderen. Zij worden daar ook meer op beoordeeld. Ook moeten de eisen beter aansluiten bij wat kinderen op een bepaalde leeftijd nodig hebben. Een aantal maatregelen:

  • Peuterspeelzalen zijn kinderdagverblijven geworden. Dit betekent ook dat peuterspeelzalen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die al gelden voor kinderdagverblijven.
  • Een mentor volgt de ontwikkeling van een kind en bespreekt deze met ouders en school.
  • Baby's worden in de eerste plaats verzorgd door medewerkers met een pedagogische achtergrond. Medewerkers op een babygroep krijgen scholing specifiek gericht op baby's.
  • Er mogen minder wisselingen zijn van medewerkers op een babygroep. Ook mogen alleen in de pauze minder medewerkers op een groep staan, en niet meer tijdens het brengen en halen van kinderen.
  • De buitenschoolse opvang heeft meer ruimte voor aanvullende 'anders-gekwalificeerde' beroepskrachten, zoals sporttrainers of kunstenaars, gekregen.
  • Op elke kinderopvang moet een beroepskracht aanwezig zijn die beschikt over een kinder-EHBO diploma.

Voor wie?

  • Kinderopvangorganisaties
  • Peuterspeelzalen

Wanneer?

De wijzigingen zijn ingegaan op 1 januari 2018.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven