Eén antwoord van de overheid

Hogere eisen kwaliteit kinderopvang

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2018

Wat verandert er?

Organisaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen moeten zich straks meer richten op de ontwikkeling van kinderen. Zij worden daar ook meer op beoordeeld. Ook moeten de eisen straks beter aansluiten bij wat kinderen op een bepaalde leeftijd nodig hebben. Een aantal maatregelen:

  • Straks volgt een mentor de ontwikkeling van een kind en bespreekt deze met ouders en school.
  • Baby's worden straks in de eerste plaats verzorgd door medewerkers met een pedagogische achtergrond. Medewerkers op een babygroep krijgen scholing specifiek gericht op baby's.
  • De rekenmethode voor de beroepskracht-kindratio (BKR) gaat zich meer richten op de behoeften van het kind, niet meer op het aantal kinderen per kracht.
  • Er mogen straks minder wisselingen zijn van medewerkers op een babygroep. Ook mogen straks alleen in de pauze minder medewerkers op een groep staan, en niet meer tijdens het brengen en halen van kinderen.
  • De buitenschoolse opvang krijgt meer ruimte voor aanvullende 'anders-gekwalificeerde' beroepskrachten, zoals sporttrainers of kunstenaars.
  • De eisen voor speelruimte, zowel binnen als buiten, worden flexibeler.
  • Op elke kinderopvang moet een beroepskracht aanwezig zijn die beschikt over een kinder-EHBO certificaat.

Voor wie?

  • Kinderopvangorganisaties
  • Peuterspeelzalen

Wanneer?

De wijzigingen gaan naar verwachting op 1 januari 2018 in.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven